خبر خبر

اداره کل فرودگاههاي استان کرمان برگزيده جشنواره شهيد رجايي استان در سال96 شد.
اداره کل فرودگاههاي استان کرمان رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي استان را در بعد شاخص هاي عمومي در بين 65 دستگاه شرکت کننده در سطح استان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل فرودگاههای استان کرمان ؛ براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال96 از سوی ستاد جشنواره شهيد رجايي استان لوح سپاس ، توسط رؤسای ستاد جشنواره شهید رجائی و سازمان مديريت و برنامه ريزي در مراسم تقدیر از برگزیدگان خدمت و دستگاههای اجرائی به علی قاسم زاده ، مدير کل فرودگاههای استان کرمان به عنوان دستگاه برتر در بعد شاخص های عمومی اهدا شد.

شایان ذکر است ؛ این اداره کل شامل 5 فرودگاه فعال( فرودگاه بین المللی کرمان ، رفسنجان ، بم ، سیرجان و جیرفت) و 2 ایستگاه ناوبری ( سایت راداری جبالبارز جیرفت و ایستگاه هوائی دربند راور) می باشد.

ضمنا در این مراسم از کارشناسان دخیل در امر ارزیابی عملکرد این اداره کل که منجر به کسب رتبه برتر دستگاه گردید ، توسط رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اهدا لوح ،  قدردانی به عمل آمد.

در اين لوح سپاس آمده است:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط