نمایش محتوا نمایش محتوا

تلفن گویای فرودگاه سیرجان

42265488 - 034

42265489 - 034 

 

 

همچنین تلفن گویای اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی کرمان با شماره 199  از هر نقطه استان کرمان و با شماره 2-32110031-034 از سایر نقاط کشور در دسترس مسافرین و مردم عزیز ایران می باشد، همچنین اپراتورهای اطلاعات پرواز در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی سوالات و آماده راهنمایی تماس گیرندگان می باشند

مرکز تلفن اداره کل فرودگاههای استان کرمان 6-32110113-034