نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تاريخچه (فرودگاه سيرجان)
فرودگاه سیرجان در سال 1374 به بهره برداری رسید و با دو پرواز هفتگی کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر با 14 پرواز نشست و برخاست در هفته، پذیرای مسافران ورودی و خروجی از سیرجان می باشد.
تاريخچه (فرودگاه سيرجان)

 

درباره فرودگاه