خبر خبر

نصب بیکن در فرودگاه سیرجان هم پایان یافت.

 نصب این سامانه جدید وضوح دید برای خلبانان بیشتر شده است.

مدیر کل فرودگاه های استان  از نصب این سامانه طی یک روز در فرودگاه سیرجان خبر داد وگفت :

با حضور معاون عملیات فرودگاهی ،رئیس فرودگاه، عوامل ادارت تسهیلات وتجهیزات  فرودگاهی اداره کل وفرودگاه سیرجان همچنین کارکنان خدمات فرودگاه سیرجان طی یک روز کار مداوم با انجام بستر سازی مناسب توسط همکاران اداره ساختمان ، این سامانه در فراز برج مراقبت فرودگاه سیرجان نصب شده است .

نخعی از وزش باد شدید و سطح شیب دار محل نصب به عنوان عوامل کاهنده سرعت نصب یاد وافزود:

علی رغم  وزش باد شدید وسطح شیب دار امور نصب بیکن در کمترین زمان با رعایت اصول فنی ومشارکت عمومی  نصب شده است .

مدیر کل فرودگاه های استان خاطر نشان کرد :

برای حمل این بیکن وبرآورد هزینه حمل برای انتقال به بالای بنای برج  صورت نگرفته وحمل آن از طریق طبقات وبا کمک همکاران انجام وهزینه ای نداشته است .

محمد نخعی مدیر کل فرودگاه های استان در حاشیه نصب این سامانه در ارتباط با اهداف مهم این جانمائی ونصب گفت :

هدف اصلی از اجرای امور تحقق بیشتر ایمنی پروازی از طریق ارتقاء استانداردسازی وحرکت به سمت ساماندهی تجهیزات ونصب ادوات به روز ودقیق در محل های کارشناسی شده است.

وی از جابجائی ونصب سامانه موسوم به "بیکن " توسط همکاران اداره تسهیلات وتجهیزات اداره کل با پشتیبانی خرید وارسال توسط اداره کل تسهیلات وتجهیزات شرکت فرودگاه ها خبر داد وافزود:

این سامانه کمک بصری در دقیقه 20 تا 30 پالس چرخش دارد ودر نوع خود از تجهیزات مدرن وروز محسوب می شود .

نخعی خصوصیات دیگر این سامانه را یاد آور .تصریح کرد:

نورهای متصاعد شده با رنگ های سبز وسفید  و زاویه 1تا 10 درجه با افق است که شعاع تابش آن از فاصله 8 کیلومتری برای خلبان در شرایط مختلف قابل رویت است .

در حاشیه کسب گواهی نامه فرودگاهی برای فرودگاه کرمان  مدیر کل فرودگاه های استان  از لحاظ شرایط ایمنی برای فرودگاه های استان خبر داد وتاکید کرد :

طرح اداره کل تعمیم  استفاده از فن آوری های روز وشرایط ایده آل برای تمامی فرودگاه های استان است و  طرح نصب این سامانه در سایر فرودگاه های استان نیز برنامه ریزی شده است  .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد